Monthly Archives: March 2012

ממוצע הדחיינות שלי – פרק שלישי
\\ טוב, אז הבנו שלבטא דברים בצורה כמותית זה חשוב. הבנו גם שלמרות שהמדידה מעוררת בנו התנגדות, מדידת ממוצע הדחיינות תהיה חיובית ופשוטה לביצוע. עכשיו מה עושים ת’כלס? מצטיידים בכלי כתיבה כמובן…  😉 והנה שאר הצעדים: מתמקדים בקטגוריית משימות אחת. … Continue reading


Posted in כללי | Comments Off on ממוצע הדחיינות שלי – פרק שלישי

ממוצע הדחיינות שלי – פרק שני
\\ בפרק הקודם סיפרתי לכם על אסף, מודרך שלי שרצה להרוויח “יותר” כסף ובעזרת תהליך עבודה ממוקד וקצר למד כי “יותר” הוא מושג סובייקטיבי ומופשט, שאינו מאפשר לחולל שינוי, וכי באמצעות יישום של חשיבה כמותית ניתן להגדיר את מידת השינוי … Continue reading


Posted in כללי | Comments Off on ממוצע הדחיינות שלי – פרק שני

ממוצע הדחיינות שלי – פרק ראשון
\\ מודרך שלי, בעל עסק עצמאי (נקרא לו אסף לצורך העניין), ביטא באחת הפגישות שלנו את הרצון להרוויח יותר כסף עבור העבודה שהוא עושה. שאלתי אותו כמה יותר, והתברר שאין לו תשובה מדויקת. “יותר” זה הכי מדויק שהיה לו להציע. … Continue reading


Posted in כללי | Comments Off on ממוצע הדחיינות שלי – פרק ראשון