Monthly Archives: April 2012

תוצאות סקר הסיבות לדחיינות
\\ תקציר בסקר שפרסמתי בדף הפייסבוק שלי שאלתי מהי הסיבה בעזרתה אתן/ם מסבירות/ים לעצמכן/ם את הדחיינות שלכן/ם. מתוך 16 אפשרויות, רוב הקולות ניתנו לסיבות הבאות: רתיעה מהמשימה, היעדר כוח רצון והיעדר יכולת התמדה. יחד עם זאת, תשובה אחת הובילה בפער … Continue reading


Posted in כללי | Comments Off on תוצאות סקר הסיבות לדחיינות

ממוצע הדחיינות שלי – פרק רביעי
\\ תקציר הפרקים הקודמים – תחילה הבנו שלבטא דברים בצורה כמותית זה חשוב. הבנו גם שלמרות שהמדידה מעוררת בנו התנגדות, הרי שמדידת ממוצע הדחיינות תהיה חיובית ופשוטה לביצוע. בהמשך למדנו איך למדוד בפועל את ממוצע הדחיינות, כלומר, איך לבצע את … Continue reading


Posted in כללי | Comments Off on ממוצע הדחיינות שלי – פרק רביעי