Monthly Archives: July 2013

לפחד מהתשובות הנכונות
\\ בפגישה שהיתה לי אתמול עם לקוחה עלו שתי נקודות משמעותיות ביותר הקשורות בדחיינות. שתיהן נבעו מהמשימה שאותה לקוחה התחייבה להשלים עד לפגישה – הכנת תוכנית העבודה שלה לחודש אוגוסט, לרבות התחייבות על כמות המכירות שהיא תייצר בחודש זה. בתחילת … Continue reading


Posted in כללי | Comments Off on לפחד מהתשובות הנכונות